Huurder moet meewerken aan plaatsing rookmelder en opname energielabel

Geplaatst op: 20-06-2023.

Ik ben ‘mijn’ uitspraak [1] al in verschillende (sociale) media tegengekomen. Waar ging het over?

Feiten

De zaak ging over een vijftal huurders die toegang weigerden aan een woningcorporatie die rookmelders wilde plaatsen en/of het energielabel wilde opnemen. Nadat er pogingen waren ondernomen om de huurders te bewegen tot medewerking, ben ik namens de woningcorporatie een kort geding gestart.

Eis

De woningcorporatie vraagt de rechter om de huurder te veroordelen medewerking te verlenen aan het plaatsen van rookmelders en de opname van het energielabel. Voor het geval huurder daar niet vrijwillig aan voldoet, vordert de woningcorporatie om huurder te veroordelen het gehuurde tijdelijk, voor de duur van de werkzaamheden, te ontruimen.

Waarom?

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping in het huis. Dit staat in artikel 6.21 lid 6 van het Bouwbesluit 2012. Deze verplichting geldt ook voor huurwoningen. In dat geval moet de eigenaar/verhuurder zorgen dat er rookmelders zijn. Verhuurders die de verplichte rookmelders niet (tijdig) plaatsen, lopen het risico een boete te krijgen vanuit de gemeente. Bovendien kan een verzekeraar besluiten om niet uit te keren na brand in een woning waarin niet de vereiste rookmelders hangen.

Sinds 2008 is bij woningoverdracht een energielabel verplicht voor huurwoningen. Het energielabel geeft aan wat de kwaliteit is van de isolatie en de installaties die de woning verwarmen (en koelen), ventileren, en van elektra en warm water voorzien. Energielabels zijn bij huurhuizen van invloed op de huur: hoe beter het energielabel, hoe meer punten de woning krijgt en hoe hoger de huur. Een energielabel is 10 jaar geldig vanaf de opnamedatum. Na het verstrijken van de geldigheidsduur, dient er een nieuwe inspectie uitgevoerd te worden.

Oordeel rechter

De plaatsing van rookmelders is een dringende werkzaamheid in de zin van artikel 7:220 lid 1 BW. Dit geldt ook voor het vaststellen van een energielabel. De huurder moet de verhuurder de gelegenheid geven voor het uitvoeren van dringende werkzaamheden. Dit volgt uit artikel 7:220 lid 1 BW. Dringende werkzaamheden zijn niet alleen reparaties, maar alle werkzaamheden die niet zonder nadeel tot het einde van de huur kunnen worden uitgesteld.

Kortom

Verhuurders hebben mogelijkheden om hun huurders te verplichten mee te werken aan de plaatsing van rookmelders en de opname van een (nieuw) energielabel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maudy Vermin of een van onze andere huurrechtspecialisten.

[1] Rechtbank Zeeland-West-Brabant (kanton Breda) 28 februari 2023

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:1308