Onze advocaten weten alles over:

 • Echtscheiding
 • Mediation
 • Alimentatie
 • Verdeling van nalatenschappen
 • Problemen van en met executeurs of vereffenaars
 • Estate planning
 • Uitleggen en aanvechten van testamenten
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Boedelverdeling
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Omgang en gezag
 • Naamswijziging
 • Pensioenaanspraken
 • Adoptie en stiefouderschap
 • Vaderschap
 • Bewind
 • Mentorschap en curatele

Helder overzicht in de hectiek

Een echtscheiding of een sterfgeval zet jouw leven en dat van alle betrokkenen op zijn kop. En dan moet je ineens ook nog van alles regelen, vooral in financieel opzicht. Bres advocaten staat je bij en zorgt voor helderheid in alle hectiek.

Onze advocaten leiden het in goede banen: ze koppelen de hoofd- en bijzaken los, met veel aandacht voor ieders rechten en verplichtingen. Ook bieden ze bescherming: ze zorgen dat je jouw eigen belang nooit uit het oog verliest en dat er in emotionele situaties geen ondoordachte toezeggingen worden gedaan.

Het financiële en fiscale gedeelte brengen onze advocaten volledig in kaart, zodat de consequenties van de scheiding helder zijn. Zeker als één van de twee ondernemer is, is dat een belangrijke stap. Ook assisteert Bres je bij de vermogensverdeling en het bepalen van de hoogte van de alimentatie.

Mediation: Bres durft buiten de gebaande paden te denken

Persoonlijk contact en goede communicatie, dat is voor onze advocaten de basis bij mediation. Alleen zo kom je tot een goede, positieve verstandhouding tussen partners, wat vooral voor kinderen van belang is.

Bij de bemiddeling van de echtscheiding begeleiden onze advocaten de gesprekken vanuit een onafhankelijke rol. Desgewenst nemen ze deels of zelfs geheel de regie op zich. Bij conflicten die onoplosbaar lijken, durven onze advocaten buiten de gebaande paden te denken. Alles om het uiteindelijke doel te bereiken: een acceptabele oplossing vinden voor beide partners.

Erfrechtelijke kwesties: Bres biedt de basis voor een goede oplossing

Emoties vertroebelen soms het zicht. Zeker bij erfrechtelijke vraagstukken kunnen daardoor verkeerde keuzes gemaakt worden. Onze advocaten kunnen dat voorkomen, door de belangen van alle erfgenamen in kaart te brengen en op zoek te gaan naar de kern van het geschil. Daar ligt de basis voor een goede oplossing.

Bres advocaten is bij uitstek geschikt voor erfrechtelijke vraagstukken, omdat het kantoor advocaten heeft die kennis van advocatuur, notariaat en fiscaal recht combineren. Daarom is Bres de aangewezen partij om mee te denken over jouw financiële toekomst en voor adviezen over de inrichting van een testament en huwelijkse voorwaarden.

Leg je vraagstuk bij ons neer.