Beneficiair aanvaarden. Wat betekent dat voor de huurwoning?

Geplaatst op: 20-06-2023.

Soms worden verhuurders geconfronteerd met erfgenamen van een overleden huurder, die de erfenis beneficiair aanvaarden. Wat betekent dit eigenlijk?

Erfrecht

Een erfgenaam heeft drie keuzemogelijkheden. Hij kan de erfenis:

  1. Zuiver aanvaarden.
  2. Beneficiair aanvaarden.
  3. Verwerpen

Kiest een erfgenaam ervoor beneficiair te aanvaarden of te verwerpen, dan moet hij een ‘Verklaring nalatenschap’ afleggen bij de griffie van de rechtbank. Dit is eenvoudig, maar daarvoor maakt een erfgenaam wel kosten. Het beneficiaire aanvaarden kost € 134 (2023) aan griffierecht. Als een erfgenaam wil aanvaarden, dan hoeft hij niets te doen.

Beneficiair aanvaarden

Dit heet ook wel: aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. De erfgenaam wil dan eerst zekerheid hebben over de bezittingen en schulden van de overledene. Dit betekent dat hij de erfenis alleen aanvaardt als de bezittingen groter zijn dan de schulden. Hij loopt dan niet het risico dat hij privé moet opdraaien voor de schulden. Een erfgenaam die beneficiair aanvaardt is niet aansprakelijk als er schulden zijn. Maar hij mag ook niets van de bezittingen hebben totdat zeker is dat alle schuldeisers zijn betaald.

Het in kaart brengen van alle bezittingen en schulden vergt de nodige tijd. Vaak kost het afwikkelen van een nalatenschap minstens een jaar.

Leeghalen huurwoning

Een verhuurder wil en kan daar niet op wachten. Een verhuurder heeft er groot belang bij dat de woning weer kan worden verhuurd [1]. Maar een erfgenaam die beneficiair aanvaardt, is vaak terughoudend bij het leeghalen van de huurwoning. Heeft hij toch niet zuiver aanvaard op het moment dat hij de woning leeghaalt? Nee. Er wordt alleen zuiver aanvaard als hij beschikkingshandelingen gaat verrichten – door het verkopen of schenken van waardevolle spullen of het doen van betalingen – die leiden tot benadeling van eventuele schuldeisers. Bij het leeghalen van de woning is hiervan geen sprake.

Bij beneficiaire aanvaarding is de erfgenaam verplicht de nalatenschap te beheren en af te wikkelen. Hieronder wordt mede verstaan: te zorgen voor ontruiming van de woning. Een snelle ontruiming is vaak ook van belang voor de nalatenschap. De verplichting tot huurbetaling loopt immers door tot de dag van ontruiming, terwijl de woning in veel gevallen alleen dient als opslag voor huisraad van veelal twijfelachtige waarde. Het is dan goedkoper en dus voordeliger om de huisraad te verwijderen en af te voeren. Spullen die geen waarde hebben mag de erfgenaam naar de kringloopwinkel of de stort brengen. Bij spullen die wel een economische waarde kunnen hebben moet de erfgenaam voorzichtig zijn. Waardevolle spullen moeten immers beschikbaar blijven voor schuldeisers en worden opgeslagen.

Indien een erfgenaam die beneficiair aanvaardt in de vervulling van zijn verplichtingen tot ontruiming tekortschiet, is hij ten opzichte van de verhuurder zelfs met zijn privé vermogen aansprakelijk voor de schade die de verhuurder daardoor lijdt.

Afwikkeling

Een beneficiaire aanvaarde nalatenschap moet onder strikte regels worden afgewikkeld door de erfgenamen. Eerst worden de schuldeisers betaald en wat er overblijft is voor de erfgenamen.

Vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Maudy Vermin of een van onze andere huurrechtspecialisten.

[1] Bij een alleenwonende huurder eindigt het huurcontract automatisch aan het eind van de tweede maand na het overlijden. De huur moet in die periode worden betaald door de erfgenamen van de huurder. Deze erfgenamen mogen de huur ook zelf opzeggen tegen het eind van de eerste maand na het overlijden van de huurder.