Woonzorgovereenkomst en huurbescherming

Geplaatst op: 19-04-2022.

Veel woningcorporaties zitten in een samenwerkingsverband met zorginstellingen en gemeenten ter bevordering van de huisvesting van kwetsbare personen. Op basis van die samenwerking stellen woningcorporaties aan de zorginstellingen woningen ter beschikking.
> Lees verder

Hoge raad: geen recht op verhuiskostenvergoeding bij verblijf in ingerichte wisselwoning

Geplaatst op: 19-04-2022.

In een arrest van 1 april 2022 heeft de Hoge Raad [1] antwoord gegeven op enkele prejudiciële vragen over de wettelijke vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie [2].
> Lees verder

Afwijzing ontruiming omdat huurder niet bij schuldhulp is gemeld

Geplaatst op: 19-04-2022.

Sinds 1 januari 2021 zijn verhuurders verplicht om huurders met een betalingsachterstand bij de gemeente te melden. De gemeente is vervolgens wettelijk verplicht om hulp aan te bieden.
> Lees verder

Woz-waarde telt minder mee in huurprijs

Geplaatst op: 19-04-2022.

Met ingang van 1 mei 2022 gaat de WOZ-waarde minder meetellen in de bepaling van de huurprijs. De huren kunnen hierdoor minder snel stijgen en meer woningen blijven behouden voor de sociale woningvoorraad. > Lees verder

Actualiteiten huurrecht

Geplaatst op: 05-01-2022.

Een overzicht van de belangrijke regelgeving op het gebied van het huurrecht.

  • Regeling tijdelijke huurcontracten wezen
  • Gedragscode voor woningcorporaties
  • Rookmelder
  • Huurbeleid > Lees verder

Structurele huurachterstand: ontbinding huurovereenkomst

Geplaatst op: 05-01-2022.

Ons kantoor werd door een woningcorporatie gevraagd haar bij te staan in een hoger beroepsprocedure die een huurder tegen haar was gestart. Op 30 november 2021 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in deze zaak arrest gewezen en geoordeeld dat, hoewel er inmiddels geen huurachterstand meer was, het stelselmatig te laat van de huur en een periode niet betalen van de huur voldoende reden vormt om de huurovereenkomst te ontbinden [1].

> Lees verder

Hoge Raad: winkels en horeca hebben recht op huurkorting door coronamaatregelen

Geplaatst op: 05-01-2022.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 24 december 2021 bevestigd dat een huurder van bepaalde bedrijfsruimte (zoals horeca of een winkel) recht heeft op een huurkorting als gevolg van de door de overheid genomen coronamaatregelen [1]. Volgens de Hoge Raad is er sprake van onvoorziene omstandigheden als bedrijven door de coronamaatregelen worden geraakt. > Lees verder

Administratiekosten bij sluiten huurovereenkomst

Geplaatst op: 17-11-2021.

Administratiekosten zijn kosten die een verhuurder kan maken in verband met bijvoorbeeld het opstellen van een huurcontract, het laten bezichtigen van de woning etc. Deze kosten worden ook wel contractkosten of sleutelgeld genoemd. Verhuurders brengen administratiekosten vaak bij huurders in rekening. > Lees verder

Samenhuur en verbreking relatie

Geplaatst op: 17-11-2021.

Wettelijk medehuurderschap

Er bestaan twee vormen van wettelijk medehuurderschap:

  • in artikel 7:266 BW is het medehuurderschap geregeld voor de echtgenoot of geregistreerd partner en
  • in artikel 7:267 BW voor andere personen die met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren (zeg maar: samenwonen).

> Lees verder