Ontruiming huurwoning wegens verbouwing zonder toestemming verhuurder

Geplaatst op: 07-09-2023.

Feiten

Partijen hebben in 2014 een huurovereenkomst voor een woning gesloten. Afgesproken is toen dat huurders een nieuwe keuken mochten plaatsen en een nieuwe houten vloer mochten leggen. In 2022 hebben huurders een nieuw verwarmingssysteem geïnstalleerd, isolatie aangebracht, muren gestuukt en marmeren vensterbanken aangebracht. Verhuurder heeft voor deze wijzigingen (ZAV’s) geen toestemming verleend. Verhuurder vordert ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. > Lees verder

Verkoop huurwoning: zelfbewoningsplicht

Geplaatst op: 07-09-2023.

Woningcorporaties verkopen hun woningen vaak aan hun doelgroep van minder draagkrachtigen en hebben er belang bij dat die woningen in eerste instantie ook daadwerkelijk bij haar doelgroep in gebruik komt en blijft. In verband hiermee nemen woningcorporaties in de verkoopovereenkomst een zelfbewoningsplicht (en aanbiedingsplicht) op.

> Lees verder

Wie is aansprakelijk voor gevolgschade: huurder of verhuurder?

Geplaatst op: 07-09-2023.

Vrijwel wekelijks krijgen wij (via onze Infodesk Woningcorporaties) vragen voorgelegd die te maken hebben met de wettelijke gebrekenregeling. Bijvoorbeeld de vraag of een woningcorporatie aansprakelijk is voor schade die de huurder lijdt door een gebrek in de huurwoning.

> Lees verder

Hoofdverblijf: bewijslastverdeling

Geplaatst op: 07-09-2023.

Over de verplichting van een huurder tot het houden van het hoofdverblijf in het gehuurde wordt regelmatig geprocedeerd. Woningcorporaties hebben er belang bij dat hun huurder zijn huurwoning daadwerkelijk bewoont en daarin zijn hoofdverblijf heeft. Deze verplichting volgt overigens niet uit de wet, maar staat bij iedere woningcorporatie eigenlijk wel in de algemene huurvoorwaarden.

> Lees verder

Actualiteiten huurrecht

Geplaatst op: 07-09-2023.

Een overzicht van de belangrijke regelgeving op het gebied van het huurrecht.

> Lees verder

Huurrechtelijke aspecten ‘optoppen’

Geplaatst op: 20-06-2023.

Bestaande woningvoorraad uitbreiden

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. In zijn brief van 17 mei 2023 [1] heeft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer laten weten dat hij alle mogelijkheden wil aangrijpen om het woningtekort terug te dringen. Daarbij is in de visie van de minister niet alleen nieuwbouw van belang, maar moet ook worden gelet op het beter benutten van de bestaande woningvoorraad. Daarbij denkt hij onder andere aan het ‘optoppen’ van bestaande woongebouwen, dat wil zeggen: het verhogen van een bestaand gebouw met één of meerdere woonlagen.

> Lees verder

Beneficiair aanvaarden. Wat betekent dat voor de huurwoning?

Geplaatst op: 20-06-2023.

Soms worden verhuurders geconfronteerd met erfgenamen van een overleden huurder, die de erfenis beneficiair aanvaarden. Wat betekent dit eigenlijk?

> Lees verder

Huurder moet meewerken aan plaatsing rookmelder en opname energielabel

Geplaatst op: 20-06-2023.

Ik ben ‘mijn’ uitspraak [1] al in verschillende (sociale) media tegengekomen. Waar ging het over?

> Lees verder

Geen huurrecht voor samenwoners overleden huurster

Geplaatst op: 20-06-2023.

Onlangs stond ik een woningcorporatie bij in een rechtszaak tegen een zoon en schoondochter van een overleden huurster. Zij wilden na het overlijden van hun (schoon)moeder in de huurwoning blijven wonen.

> Lees verder