André Emmen

Ontzorgen, daar streeft André Emmen naar vanaf het moment dat je zijn kantoor betreedt. Al tijdens de intake wordt een persoonlijke band opgebouwd, want dat is volgens André de basis van zijn werk. Ingewikkelde en hoogoplopende verdelingszaken maakt hij begrijpelijk en behapbaar. “Ik neem mijn cliënten mee en maak ze deelgenoot van de beslissingen. We doen het samen. Dat ze blij zijn met die aanpak, merk je aan de reacties.”

“Zo’n verdelingszaak kan veel impact hebben, zelfs een totale horrorfilm zijn. Ik wil dat mensen hun hele zorgenpakket hier op tafel leggen, zodat ze met hun normale leven door kunnen.”

Avontuurlijke advocatuur

André werkt sinds 1989 als advocaat, na jarenlang als kandidaat-notaris door het leven te zijn gegaan. Daar waar de advocatuur het fiscale en het notariële raakt, ligt zijn specialiteit. “En vanwege die brede basis komen mensen naar mij toe.” Zijn ervaring en achtergrond maken hem de aangewezen persoon voor complexe verdelingszaken. “De advocatuur is avontuurlijker dan het notariaat. Je mag als advocaat een beetje eigenwijs zijn en ongebaande paden inslaan, om het beste eruit te halen voor je cliënt. De uitdaging, het zoeken naar creatieve oplossingen, geeft een kick.”

Wat hem typeert? Zijn hartenwens om mensen te helpen. Maar ook zijn passie voor het vak. Het samen bepalen van de juiste strategie en tactiek, daar leeft André voor. En als het erop uitloopt: technisch procederen laat zijn hart sneller kloppen. Hij slaat geen lettertje over, gaat zeer nauwkeurig te werk en puzzelt met plezier. “Het is een soort schaakspel en daarin wil je je cliënt absoluut laten winnen.”

“Onderling vertrouwen tussen advocaat en cliënt, is cruciaal. Mensen kunnen mij altijd bellen, ik reageer snel. In mijn ogen is het persoonlijke contact de basis van ons werk.”

Wat onderscheidt André?

  • Specialist in ingewikkelde, hoogoplopende verdelingszaken.
  • Maakt lastige juridische kwesties begrijpelijk.
  • Betrokken.
  • Komt samen met zijn cliënt tot weloverwogen besluiten.
  • Passie voor technisch procederen.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Als belastingadviseur lid van het Register Belastingadviseurs (RB).
  • Lid van de Vereniging voor Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).
  • Lid van het Register Estate Planners (REP).

RBA     

Stress en zorgen wegnemen

Waar André de meeste voldoening van krijgt? “Er alles uithalen voor mijn cliënten: dat drijft mij. Ik wil dat het klikt en dat ik meteen de stress en zorgen weg kan nemen, zodat je direct met een goed gevoel mijn kantoor uitloopt.”

Rechtsgebiedenregistratie

André heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) het volgende rechtsgebied geregistreerd:

  • Erfrecht

Deze registratie verplicht André elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.