Brede oriëntatie

Onze advocaten doen waar zij goed in zijn; problemen voorkomen en oplossen, zodat jij je kunt focussen op waar jij in uitblinkt: ondernemen. De advocaten van Bres hebben een brede oriëntatie. Je kunt ze alles vragen over het rechtsverkeer met klanten, leveranciers, dienstverleners, eigen organen (OR en RvC) en andere partijen.

Wanneer schakel je onze advocaten in? Bijvoorbeeld bij een faillissement, surséance, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of rechtspersonenrecht, waar het gaat om een naamloze vennootschap (NV), besloten vennootschap (BV), eenmanszaak, stichting of vereniging.

Onze advocaten weten alles over:

  • Rechtspersonen
  • Insolventie
  • Contracten
  • Aansprakelijkheid en schadevergoeding
  • Algemene voorwaarden
  • Incasso

Vertrouw op onze expertise

Vertrouw op onze specialisten bij schade- en aansprakelijkheidskwesties, onrechtmatige acties tegen jouw bedrijf en incasso van vorderingen. Eventueel kunnen zij nakoming van afspraken afdwingen. Ook bij het onderhandelen over en het opstellen van contracten of voor het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden helpen onze advocaten je graag.

Tip: schakel ons op tijd in

Beter voorkomen dan genezen. Dat geldt ook voor situaties in het ondernemingsrecht. Je bespaart daarmee tijd en kosten. En, minstens zo belangrijk, je voorkomt escalatie. In veel gevallen blijkt een kort telefonisch advies al voldoende om problemen uit de wereld te helpen.

In de regio Soest voelen wij ons thuis

De meeste advocaten wonen in Soest of de directe omgeving. We voelen ons er helemaal thuis en weten wat er speelt in de lokale gemeenschap van het Eemland. Daardoor zijn we uitstekend op de hoogte van de lokale structuren en de plaatselijke problematiek.

Woningcorporaties

Wist je dat we ook woningcorporaties verder helpen? Zij kunnen ook bij ons terecht voor juridische vragen. Bijvoorbeeld bij het beoordelen, opstellen en vastleggen van afspraken en contracten met aannemers, architecten of installateurs. Of als het gaat om statuten, deelneming, rechtspersonen, fusies, splitsingen, verzelfstandiging van de organisatie of instelling of onderdelen daarvan. Lees hier meer.

Wij helpen je graag verder.