Transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Geplaatst op: 18-03-2019.

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst opzegt na twee jaar arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. Om die reden zegden sommige werkgevers arbeidsovereenkomsten met arbeidsongeschikte werknemers na twee jaar niet op. Formeel bleven die arbeidsovereenkomsten zo in stand. Zulke arbeidsovereenkomsten worden ook wel ‘slapende arbeidsovereenkomsten’ genoemd. > Lees verder

Stoppen of schorsen van de loonbetaling (kies uw woorden zorgvuldig)

Geplaatst op: 17-10-2016.
reintegratie

Wanneer een werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan zijn reïntegratie heeft hij geen recht op doorbetaling van loon. Werkgevers zijn in dat geval gerechtigd de loonbetaling te stoppen totdat de werknemer alsnog aan zijn reïntegratieverplichtingen voldoet.
> Lees verder

Nieuwe lichting flexwerkers in de aanbieding!

Geplaatst op: 27-06-2016.

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Sinds een tiental jaren is ervoor gepleit om het werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te faciliteren. Aanvankelijk met het oog op de in de toekomst te verwachten krapte op de arbeidsmarkt. > Lees verder

Beëindigingsvergoedingen voor bestuurders van woningcorporaties

Geplaatst op: 27-06-2016.

Per 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden. In de WWZ is het recht op een transitievergoeding, evenals de hoogte en de wijze waarop deze berekend dient te worden wettelijk verankerd. > Lees verder

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verandert (ook weer)

Geplaatst op: 10-02-2016.

Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Hierdoor verdwijnt de zogenaamde VAR-verklaring om plaats te maken voor een stelsel van ‘Modelovereenkomsten’. > Lees verder

Afronding opleiding van Kees Schoonderbeek en Jan Erik van der Wolf

Geplaatst op: 24-12-2015.

Kees Schoonderbeek en Jan Erik van der Wolf hebben recent de postacademische opleiding  Specialisatieopleiding Arbeidsrecht van de Universiteit Leiden met succes afgerond. Verder zijn zij met ingang van 1 januari 2016 toegelaten als lid van de VAAN, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.

> Lees verder

Dossieropbouw onder het nieuwe ontslagrecht

Geplaatst op: 04-11-2015.

Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden. Anders dan voor 1 juli 2015 ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren slechts als de werkgever over een dossier beschikt waaruit het disfunctioneren duidelijk blijkt en mits de werknemer een verbetertraject is aangeboden. > Lees verder

Duurzame inzetbaarheid werknemers

Geplaatst op: 23-02-2015.

Veel bedrijven willen een gezonde onderneming zijn. Daar horen medewerkers bij die inzetbaar zijn: gezond en fit, zodat zij aan de slag kunnen blijven. De vraag is wat de mogelijkheden zijn voor de werkgever die wil dat een medewerker goed voor zichzelf zal zorgen. Bij de beantwoording moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee situaties, medewerking aan re-integratie en preventie. > Lees verder

Aansprakelijkheid van werkgevers voor ongevallen van werknemers

Geplaatst op: 04-11-2014.

De aansprakelijkheid van werkgevers voor ongevallen van werknemers levert telkens weer stof voor discussie op. Hieronder een tweetal voorbeelden. > Lees verder