Onderhoud houten schuttingen

Geplaatst op: 12-10-2022.

Hoe zit het juridisch met het onderhoud van houten schuttingen in tuinen van huurders? Wat als een schutting omwaait? Wie moet dat herstellen? Op dit punt gaan op internet veel verhalen rond. In de juridische literatuur en jurisprudentie zijn echter nauwelijks opvattingen en/of gerechtelijke uitspraken over dit onderwerp te vinden.

> Lees verder

Tijdelijk verhuren van woonruimte? Kies het juiste contract

Geplaatst op: 12-10-2022.

Bij de verhuur van woonruimte kan een verhuurder kiezen uit verschillende contractvormen. Ieder met zijn eigen voor- en nadelen. > Lees verder

Camera’s aan huurwoningen

Geplaatst op: 12-10-2022.

In 2014 schreven wij al eens over dit onderwerp, zie: Cameraverbod voor huurder De kantonrechter vond toen dat de aanwezigheid van camera’s aan en in een huurwoning een ongewenste situatie oplevert. De huurster moest de camera’s verwijderen en verwijderd houden, op straffe van een dwangsom van € 250 per dag. > Lees verder

Huurvoortzetting na overlijden – fatale termijn

Geplaatst op: 12-10-2022.

In de wet (artikel 7:268 lid 2 BW) is bepaald dat een persoon (hierna ‘huisgenoot’ genoemd) die ten tijde van het overlijden van de huurder niet de hoedanigheid van wettelijke medehuurder heeft, maar die wel zijn hoofdverblijf in het gehuurde heeft en met de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gehad, de huurovereenkomst van rechtswege voortzet gedurende zes maanden na het overlijden van de huurder. > Lees verder

Nieuwe website

Geplaatst op: 13-10-2022.

Sinds september is onze gloednieuwe site www.bresadvocaten.nl in de lucht. Daar zijn we best trots op. Je vindt hier ook al onze nieuwsbrieven. > Lees verder

Woonzorgovereenkomst en huurbescherming

Geplaatst op: 19-04-2022.

Veel woningcorporaties zitten in een samenwerkingsverband met zorginstellingen en gemeenten ter bevordering van de huisvesting van kwetsbare personen. Op basis van die samenwerking stellen woningcorporaties aan de zorginstellingen woningen ter beschikking.
> Lees verder

Hoge raad: geen recht op verhuiskostenvergoeding bij verblijf in ingerichte wisselwoning

Geplaatst op: 19-04-2022.

In een arrest van 1 april 2022 heeft de Hoge Raad [1] antwoord gegeven op enkele prejudiciële vragen over de wettelijke vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie [2].
> Lees verder

Afwijzing ontruiming omdat huurder niet bij schuldhulp is gemeld

Geplaatst op: 19-04-2022.

Sinds 1 januari 2021 zijn verhuurders verplicht om huurders met een betalingsachterstand bij de gemeente te melden. De gemeente is vervolgens wettelijk verplicht om hulp aan te bieden.
> Lees verder

Woz-waarde telt minder mee in huurprijs

Geplaatst op: 19-04-2022.

Met ingang van 1 mei 2022 gaat de WOZ-waarde minder meetellen in de bepaling van de huurprijs. De huren kunnen hierdoor minder snel stijgen en meer woningen blijven behouden voor de sociale woningvoorraad. > Lees verder