Servicekosten VVE doorbelast aan de huurder

Geplaatst op: 20-06-2024.

Zodra een woningcorporatie één woning in een complex verkoopt, neemt niet de corporatie maar de Vereniging van Eigenaren (VvE) de beslissingen over het gebouw. Ook het financiële beheer valt dan onder de VvE. Onlangs stond ik een woningcorporatie bij in een zaak waarbij de huurder het niet eens was met de aan hem in rekening gebrachte servicekosten [1]. In zijn huurcontract stond namelijk dat hij een bedrag van € 70 per maand voor de post ‘servicekosten VvE’ aan de verhuurder moest betalen. > Lees verder

Schade huurwoning door politieoptreden (III)

Geplaatst op: 19-06-2024.

Staat moet schade in beginsel vergoeden

Woningcorporaties worden regelmatig geconfronteerd met forse schades aan een huurwoning die veroorzaakt worden door de politie. Enkele jaren geleden hebben wij in onze nieuwsbrief al aandacht besteed aan het feit, dat de Hoge Raad in zijn arrest van 27 oktober 2017 [1] heeft beslist dat schade die bij rechtmatig politieoptreden is veroorzaakt aan zaken van een ander dan de verdachte, niet tot het normale maatschappelijke of het normale bedrijfsrisico van die ander hoort, zodat de Staat in beginsel gehouden is die schade te vergoeden. > Lees verder

Tijdelijke verhuur verandert per 1 juli 2024

Geplaatst op: 18-06-2024.

De kogel is door de kerk. Na lang wachten treedt de ‘Wet vaste huurcontracten’ op 1 juli 2024 in werking. Vanaf 1 juli 2024 mag een verhuurder van woonruimte geen huurcontract van bepaalde duur meer aanbieden. Een nieuwe huurder moet dan meteen een huurcontract voor onbepaalde tijd krijgen. > Lees verder

Aanslag met explosieven op huurwoning

Geplaatst op: 26-02-2024.

Recent hebben twee verschillende rechters vonnis gewezen in situaties waarin een huurwoning het doelwit was van een aanslag met explosieven. De aanslagen hadden geleid tot grote schade aan de woningen (en naastgelegen woningen). > Lees verder

Huurders eerder aansprakelijk voor gevolgschade aan huurwoning

Geplaatst op: 26-02-2024.

In september 2023 schreef ik al een artikel over de vraag wie aansprakelijk is voor gevolgschade: huurder of verhuurder. Een recente uitspraak van de Hoge Raad schept nog meer duidelijkheid over het bewijsrecht en het aannemen van bewijsvermoedens bij schade.

> Lees verder

Actualiteiten huurrecht

Geplaatst op: 26-02-2024.

Een overzicht van belangrijke regelgeving op het gebied van het huurrecht.

  • Wet Huurbescherming Weeskinderen
  • Wet Vaste Huurcontracten

> Lees verder

Aansprakelijkheid voor gebreken bij koop van een woning

Geplaatst op: 26-02-2024.

Verkoper woning niet aansprakelijk

Bij de verkoop van een woning wordt meestal een NVM-koopakte gesloten waarin alle risico’s voor gebreken bij de koper worden gelegd. > Lees verder

Ontruiming huurwoning wegens verbouwing zonder toestemming verhuurder

Geplaatst op: 07-09-2023.

Feiten

Partijen hebben in 2014 een huurovereenkomst voor een woning gesloten. Afgesproken is toen dat huurders een nieuwe keuken mochten plaatsen en een nieuwe houten vloer mochten leggen. In 2022 hebben huurders een nieuw verwarmingssysteem geïnstalleerd, isolatie aangebracht, muren gestuukt en marmeren vensterbanken aangebracht. Verhuurder heeft voor deze wijzigingen (ZAV’s) geen toestemming verleend. Verhuurder vordert ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. > Lees verder

Verkoop huurwoning: zelfbewoningsplicht

Geplaatst op: 07-09-2023.

Woningcorporaties verkopen hun woningen vaak aan hun doelgroep van minder draagkrachtigen en hebben er belang bij dat die woningen in eerste instantie ook daadwerkelijk bij haar doelgroep in gebruik komt en blijft. In verband hiermee nemen woningcorporaties in de verkoopovereenkomst een zelfbewoningsplicht (en aanbiedingsplicht) op.

> Lees verder