Geen huurrecht voor samenwoners overleden huurster

Geplaatst op: 20-06-2023.

Onlangs stond ik een woningcorporatie bij in een rechtszaak tegen een zoon en schoondochter van een overleden huurster. Zij wilden na het overlijden van hun (schoon)moeder in de huurwoning blijven wonen.

Wat was de situatie?

Een vader en moeder huren sinds 2015 een woning van een woningcorporatie. De zoon en schoondochter zijn na het overlijden van vader in 2021 bij moeder gaan wonen. In 2022 is moeder geheel onverwacht komen te overlijden. Zoon en schoondochter hebben aan de woningcorporatie gevraagd of zij de huur mochten overnemen. De woningcorporatie heeft dit verzoek afgewezen, omdat zij geen duurzame gemeenschappelijke huishouding met hun (schoon)moeder voerden. Omdat zoon en schoondochter niet bereid waren om de huurwoning vrijwillig te verlaten, heeft de woningcorporatie een kort geding aangespannen.

Uitspraak rechter

De kantonrechter oordeelt dat zoon en schoondochter de huurwoning moeten ontruimen. Hun verblijf in de woning is onrechtmatig, omdat zij niet tijdig een vordering tot voortzetting van de huur hebben ingesteld. Dit hadden ze moeten doen binnen zes maanden na het overlijden van huurster (artikel 7:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek). De kantonrechter overweegt dat volgens herhaalde rechtspraak van de Hoge Raad slechts onder zeer bijzondere omstandigheden een uitzondering kan worden gemaakt op de strikte toepassing van de vervaltermijn van zes maanden. Dat zoon en schoondochter niet op de hoogte waren van de vervaltermijn en niet (door de verhuurder) zijn geïnformeerd over het bestaan daarvan, levert niet dat soort bijzondere omstandigheden op. De wetgever heeft er namelijk bij het opstellen van deze regeling welbewust voor gekozen het initiatief tot voortzetting van de huurovereenkomst na overlijden van de huurder, bij de samenwoner te leggen. De verhuurder is daarom niet verplicht de samenwoner op de vervaltermijn te wijzen.

De woningcorporatie wordt in het gelijk gesteld. Zoon en schoondochter moeten de woning ontruimen.

Vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Maudy Vermin of een van onze andere huurrechtspecialisten.

[1] Rechtbank Midden-Nederland (kanton Utrecht) 23 januari 2023

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2023:213