Wet Bescherming Persoonsgegevens; een inleiding

Geplaatst op: 04-11-2014.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) beschermt de privacy van een ieder. Stel, een organisatie wil gebruikmaken van een gedigitaliseerde systeem waarin een aantal gegevens van personen worden opgeslagen. Mag dit? En zo ja, zijn er dan nog haken en ogen aan verbonden? > Lees verder

BOUWRECHT: CAR-verzekering

Geplaatst op: 25-11-2013.

Tijdens de bouw kan er schade ontstaan. Met een ‘Construction All-Risks-verzekering’ (CAR-verzekering) verzekert een aannemer zich normaal gesproken tegen deze schade. De CAR-verzekering is onmisbaar bij iedere bouwactiviteit, zowel bij een verbouwing van een huis of een bedrijf of als het gaat om een heel groot werk. Onder een CAR-verzekering zijn alle bij de bouw betrokkenen verzekerd, zoals de opdrachtgever, bouwdirectie, hoofd- en onderaannemer, architect, constructeur en adviseur. > Lees verder