Meerderjarigen bewind en de huurovereenkomst

Geplaatst op: 18-03-2019.

Enkele jaren geleden hadden wij in onze nieuwsrubriek al eens aandacht besteed aan het feit dat de Hoge Raad in 2014 had beslist, dat in een gerechtelijke procedure tegen een huurder die onder bewind is gesteld niet de huurder zelf moet worden opgeroepen, maar diens bewindvoerder. De bewindvoerder vertegenwoordigt de huurder in en buiten rechte. > Lees verder

Zonwering, zonnepanelen, inbouwapparatuur: mag de verhuurder de investering doorberekenen via de servicekosten?

Geplaatst op: 18-03-2019.

Woningcorporaties worstelen met de vraag op welke manier zij hun investeringen in zonnepanelen, zonwering, inbouwkeukenapparatuur e.d. kunnen doorberekenen aan de huurders. Mogen ze daarvoor een vergoeding in de servicekosten opnemen? En wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud: huurder of verhuurder? Het antwoord is afhankelijk van de vraag of zonnepanelen, zonwering en inbouwapparatuur als roerend of als onroerend worden aangemerkt. > Lees verder

Burgemeesterssluiting huurwoning

Geplaatst op: 18-03-2019.

Woningcorporaties worden in toenemende mate geconfronteerd met gevallen waarin een woning is gebruikt voor drugshandel en de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet besluit om de woning te sluiten. Als de feitelijke sluiting van de woning heeft plaatsgevonden kan de verhuurder op grond van artikel 7:231 lid 2 BW de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden, dat wil zeggen: de huurovereenkomst beëindigen zonder tussenkomst van de rechter. > Lees verder

Verhuiskostenvergoeding en renovatie (1)

Geplaatst op: 18-03-2019.

Wanneer is verhuiskostenvergoeding verschuldigd?

De laatste jaren zijn er veel gerechtelijke procedures gevoerd over de renovatieregeling van artikel 7:220 BW. Met name de vraag wanneer sprake is van renovatie en wanneer een huurder aanspraak kan maken op de verhuiskostenvergoeding van € 5.993 (prijspeil 2018) heeft de gemoederen bezig gehouden. In een belangrijke uitspraak heeft de Hoge Raad (2) beslist dat in projecten waarin zowel onderhoudswerkzaamheden als renovatiewerkzaamheden plaatsvinden, de verhuiskostenvergoeding alleen dan is verschuldigd als de voor renovatie nodige werkzaamheden (dus afgezien van de overige werkzaamheden) het noodzakelijk maken dat de huurder verhuist. Die noodzaak moet dan blijken uit de aard en omvang van de renovatiewerkzaamheden, maar kan ook voortvloeien uit de persoonlijke omstandigheden van de huurder. > Lees verder

Wet Modernisering Huurcommissie

Geplaatst op: 29-10-2018.

Meer taken huurcommissie

Met ingang van 1 januari 2019 worden de taken van de huurcommissie uitgebreid met de behandeling van geschillen die voortvloeien uit klachten van huurders over de door verhuurders geleverde producten en verrichte diensten. > Lees verder

Wijziging Warmtewet en Besluit servicekosten

Geplaatst op: 29-10-2018.

Op 14 september 2018 is de wijziging van de Warmtewet in het Staatsblad gepubliceerd.

> Lees verder

Hennep kwekende huurder en bestuurlijke boete

Geplaatst op: 29-10-2018.

De hennep kwekende huurder bezorgt woningcorporaties behoorlijk wat kopzorgen. Niet alleen gaat hennepkweek vaak gepaard met overlast voor de woonomgeving en beschadiging van het gehuurde, maar er moet ook behoorlijk wat tijd en geld worden gespendeerd aan het voeren van gerechtelijke procedures tot beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning. > Lees verder

Schotelantenne op / aan huurwoning

Geplaatst op: 29-10-2018.

Vrije nieuwsgaring

In de rechtszaal zijn de laatste jaren weinig procedures gevoerd over verwijdering van door huurders geïnstalleerde schotelantennes. > Lees verder

Huurwoning en echtscheiding: wie blijft er in de woning wonen?

Geplaatst op: 29-10-2018.

Voorbeeld uit de praktijk

Tom woont in een huurwoning. De huurovereenkomst die hij heeft gesloten met de verhuurder staat op zijn naam. Zijn vriendin Anna woont grotendeels bij Tom, maar staat niet vermeld in de huurovereenkomst. Anna en Tom besluiten te gaan trouwen > Lees verder