Tesselschade Punt-Hauer

Tesselschade Punt-Hauer houdt zich bezig met de afwikkeling van nalatenschappen. Wanneer wel of niet een erfenis (zuiver of beneficiair) aanvaarden? Wat zijn daarvan de erfrechtelijke gevolgen? Tesselschade heeft veel kennis van zaken die bij de verdeling van een nalatenschap komen kijken. Zij neemt erfgenamen of andere belanghebbenden bij de hand om te zoeken naar de beste oplossing. “Alles om verrassingen achteraf te voorkomen.”

Door het uitleggen van de spelregels,
kan onenigheid worden voorkomen.”

Vastbesloten en vindingrijk

Tesselschade werkt sinds 2020 als advocaat en heeft ruime ervaring als faillissementscurator. Ook wordt zij regelmatig door de rechtbank benoemd tot vereffenaar in nalatenschappen. Per april 2024 is zij een samenwerkingsverband aangegaan met Bres Advocaten, waarbij zij zich – als executeur of als vereffenaar – richt op de afwikkeling van nalatenschappen. “Mijn insteek is binnen een redelijke termijn naar ieders tevredenheid tot afwikkeling te komen.”

Wat haar typeert: Tesselschade is behoedzaam, maar weet ook van doorpakken. Juist de afwisseling tussen het zoeken naar praktische oplossingen en de wet spreekt haar aan. “Als iets niet kan, zal ik altijd uitleggen waarom dat zo is.” Als geen ander begrijpt zij dat problemen of geschillen bij de afwikkeling van een nalatenschap het verdriet alleen maar vergroten. “Een prettige samenwerking met alle partijen is vaak de sleutel tot succes.”

Wat onderscheidt Tesselschade?

  • Ze is betrokken, integer en weet waar ze voor staat.
  • Ruime ervaring in de afwikkeling van boedels.
  • Schept graag duidelijkheid door alle partijen mee te nemen in het proces.
  • Helpt om escalatie te voorkomen en conflicten op te lossen.

Nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (Novex)

Rechtsgebiedenregistratie

Tesselschade heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Erfrecht
  • Insolventierecht
  • Faillissementsrecht

Deze registratie verplicht Tesselschade elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.