De bestuursrechtelijke handhavingsprocedure

Geplaatst op: 17-11-2021.

Regelmatig constateren woningcorporaties illegale bouwactiviteiten van hun huurders of buren (niet zijnde hun huurders), niet-toegestane bedrijfsmatige activiteiten van hun huurders of overlastsituaties. Hoe moeten woningcorporaties hiermee omgaan? Er zijn verschillende mogelijkheden om hiertegen op te treden. Een van de mogelijkheden is om het gemeentebestuur te vragen om handhavend op te treden tegen de overtreder.

Voorbeelden uit de praktijk

Ons kantoor kan namens de woningcorporatie een handhavingsverzoek opstellen en indienen bij de gemeente. Kwesties waarin wij dit recentelijk hebben gedaan betroffen onder meer:

  • geluidsoverlast van een nabijgelegen theater;
  • overlast van scooterrijders over het voet- en fietspad;
  • overlast van huisdieren;
  • overlast van een omwonende;
  • de aanwezigheid van een niet-vergunde smeerput in een garage;
  • het afsluiten en gebruiken van gemeentegrond als afvalstortplaats en hondenuitlaatplek;
  • het in strijd met het bestemmingsplan verwijderen van een haag;
  • het in strijd met het bestemmingsplan parkeren op een weiland;
  • het in strijd met het bestemmingsplan bouwen en gebruiken van een bouwwerk;
  • het in strijd met het bestemmingsplan verrichten van bedrijfsmatige activiteiten.

De procedure

Na indiening van een handhavingsverzoek heeft de gemeente acht weken de tijd om te beslissen op het handhavingsverzoek. Als de gemeente het handhavingsverzoek toewijst zal aan de overtreder een last onder dwangsom worden opgelegd om de overtreding te doen beëindigen. Mocht de gemeente het handhavingsverzoek afwijzen, dan kan ons kantoor daartegen bezwaar maken.

Zit u met een kwestie die u bestuursrechtelijk wilt aanpakken? Neem dan contact op met onze advocaat omgevingsrecht Gabriëlle Steenbakkers om de mogelijkheden te bespreken.