Wet tijdelijke huurkorting

Geplaatst op: 17-11-2021.

Sinds 1 april 2021 hebben woningcorporaties door de wet Tijdelijke Huurkorting meer ruimte om in te spelen op de individuele situatie van huurders. De wet maakt het mogelijk om de huur tijdelijk te bevriezen of een huurkorting te geven voor een maximale periode van drie jaar. De wet maakt ook huurgewenning mogelijk voor maximaal drie jaar. Deze huurgewenning is bedoeld om een betere doorstroming te bevorderen van ouderen die wellicht kleiner willen wonen of jongeren die aan hun wooncarrière beginnen.

Huurgewenning

Als huurders naar een nieuwe huurwoning gaan waarvan de huurprijs hoger is dan wat ze gewend zijn, kunnen verhuurder en huurder afspreken dat de huurder niet direct de eigenlijke huurprijs voor de nieuwe woning hoeft te betalen. De huurder begint dan met een lagere huur dan de eigenlijke huur. De huur wordt in maximaal drie jaar in stappen verhoogd naar de afgesproken huur. Op deze wijze raakt de huurder in een rustiger tempo gewend aan de hogere huurprijs.

De huurgewenning geldt alleen voor niet-geliberaliseerde huurcontracten voor zelfstandige woningen. Bij passend toewijzen aan huishoudens met een laag inkomen mag de eigenlijk afgesproken huurprijs niet hoger zijn dan de toepasselijke aftoppingsgrens. De huurgewenning moet dan worden toegepast op de passende huurprijs.

Memorie van toelichting [1]

Volgens de memorie van toelichting zijn er geen beperkingen aan de vorm van huurgewenning. De enige beperking is dat de huurgewenning voor een periode van maximaal drie jaar wordt toegestaan. De in de wet geboden mogelijkheid van huurgewenning dient volgens de minister vooral ter stimulering van doorstroming van huurders in grotere huurwoningen met een lage huurprijs naar kleinere woningen met een hogere huurprijs. Voor het huisvesten van jongeren hebben woningcorporaties volgens de minister andere middelen. Zo kunnen woningcorporaties desgewenst het jongerencontract van vijf jaar inzetten. De verhuurder kan dan de huur bij de 23e verjaardag van de huurder niet optrekken naar de voor 23-jarigen geldende maximale huurtoeslaggrens, maar aan de andere kant eindigt het jongerencontract na vijf jaar en kan de verhuurder de huurder die de leeftijd van 23 jaar inmiddels heeft bereikt een andere woning met een hogere huurprijs aanbieden.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met René Boekhoff of een van onze andere huurrechtspecialisten.


[1] Memorie van Toelichting