Actualiteiten huurrecht

Geplaatst op: 26-02-2024.

Een overzicht van belangrijke regelgeving op het gebied van het huurrecht.

 • Wet Huurbescherming Weeskinderen
 • Wet Vaste Huurcontracten

Wet Huurbescherming Weeskinderen

Op 1 januari 2024 is deze wet in werking getreden. De wet heeft de Gedragscode voor corporaties vervangen. In deze wet staat dat jongvolwassen wezen tot 28 jaar automatisch het huurcontract van hun ouders voortzetten. Het gaat om onder meer de volgende regels:

 • De woningcorporatie moet de jongvolwassene kort na het overlijden van de ouders informeren over de toekomstige woonsituatie.
 • De woningcorporatie moet de huurprijs aanpassen op wat de jongere kan betalen.
 • Voor ouderloze jongeren van 16 t/m 22 jaar wordt de huur verlaagd tot de huurtoeslaggrens.
 • Jongvolwassen wezen van 23 t/m 27 jaar die recht hebben op huurtoeslag kunnen huurverlaging krijgen.
 • Het recht op huurvoortzetting eindigt op de 28ste verjaardag. Maar de huur eindigt niet vanzelf. Om de huur te beëindigen moet de woningcorporatie de huurovereenkomst opzeggen.

Wet Vaste Huurcontracten

Het was de bedoeling dat deze op 1 januari 2024 in werking zou treden. Dit is niet gebeurd. Volgens deze wet worden vaste huurcontracten weer de norm. Het is de bedoeling dat woningcorporaties wel huurcontracten voor maximaal 2 jaar voor zelfstandige sociale woningen mogen blijven sluiten. De wet treedt waarschijnlijk per 1 juli 2024 in werking. De exacte datum is afhankelijk van de duur van de totstandkomingsprocedure van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarin de categorieën van personen worden genoemd aan wie woningcorporaties mogen gaan verhuren. Let op, dit lijstje is recent door de minister aangepast.

Uitzondering: tijdelijke contracten voor speciale doelgroepen

In de AMvB die op dit moment in de Eerste en Tweede Kamer ligt, zijn de volgende doelgroepen opgenomen:

 • Studenten
 • Huurders die i.v.m. met dringende werkzaamheden of renovatie tijdelijk elders wonen
 • Urgent woningzoekenden
 • Huurders met wie de verhuurder een 2e-kanscontract aangaat
 • Wezen en nabestaanden
 • Gescheiden ouders
 • Huurders die werken op de Waddeneilanden
 • Vergunninghouders (statushouders) die direct uit een COA-opvanglocatie komen en in afwachting zijn op definitieve huisvesting

De Wet Vaste Huurcontracten houdt in dat de mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten op grond van de Wet Doorstroming Huurmarkt te sluiten, komt te vervallen.