Servicekosten VVE doorbelast aan de huurder

Geplaatst op: 20-06-2024.

Zodra een woningcorporatie één woning in een complex verkoopt, neemt niet de corporatie maar de Vereniging van Eigenaren (VvE) de beslissingen over het gebouw. Ook het financiële beheer valt dan onder de VvE. Onlangs stond ik een woningcorporatie bij in een zaak waarbij de huurder het niet eens was met de aan hem in rekening gebrachte servicekosten [1]. In zijn huurcontract stond namelijk dat hij een bedrag van € 70 per maand voor de post ‘servicekosten VvE’ aan de verhuurder moest betalen.

Huurder: geen VvE bijdrage verschuldigd

De huurder vond op enig moment dat hij ten onrechte voor servicekosten VvE aan de verhuurder betaalde. Want de vergoeding van € 70 per maand ging om kosten die de verhuurder aan de VvE verschuldigd was. Bovendien had de verhuurder nagelaten om in de huurovereenkomst af te spreken welke service de verhuurder aan de huurder leverde. Daarom hield hij elke maand een deel van de VvE bijdrage in.

Verhuurder: servicekosten in relatie tot de werkelijke kosten

Nadat de verhuurder meermalen tevergeefs had verzocht om de servicekosten VvE te (blijven) betalen, startte de verhuurder een incassoprocedure. In deze procedure vorderde de verhuurder om huurder te veroordelen tot betaling van de achterstallige servicekosten VvE en een verklaring voor recht dat huurder voortaan het maandelijks voorschotbedrag voor de servicekosten VvE moest blijven betalen, vermeerderd met buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.

Rechter: VvE bijdrage aan huurder doorbelasten mag wel

De rechter is het met de verhuurder eens. De verhuurder mocht de VvE bijdrage wel aan de huurder doorbelasten. De verhuurder had namelijk een duidelijk overzicht verstrekt welk gedeelte van de servicekosten VvE daadwerkelijk betrekking hebben op aan de huurder geleverde leveringen en diensten, zoals de onderhoudskosten van de gemeenschappelijke tuin, het liftonderhoud, schoonmaakkosten etc.

Advies aan verhuurders

Hoewel het in deze zaak goed afliep voor de verhuurder, is het niet verstandig om in het huurcontract op te nemen dat de huurster een bedrag aan VvE-bijdrage verschuldigd is. Een verhuurder doet er goed aan om voor het sluiten van een huurcontract te onderzoeken of en zo ja, tot welke hoogte de VvE-bijdrage een vergoeding inhoudt voor geleverde zaken en diensten die verband houden met de bewoning van de verhuurde woning. Als de VvE-bijdrage dergelijke servicekosten omvat, is het van belang om in het huurcontract de verschuldigdheid en de hoogte van het voorschotbedrag per servicekostenpost (!) af te spreken. In mijn verhuurpraktijk zie ik soms dat het vermelden van de verschillende kostenposten in huurcontracten niet de vereiste aandacht krijgt. Dat is jammer, want met duidelijkheid vooraf wordt discussie achteraf voorkomen.

Vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Maudy Vermin of een van onze andere huurrechtspecialisten.

[1] Rechtbank Overijssel 19 maart 2024
https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBOVE:2024:1520