BOUWRECHT: CAR-verzekering

Geplaatst op: 25-11-2013.

Tijdens de bouw kan er schade ontstaan. Met een ‘Construction All-Risks-verzekering’ (CAR-verzekering) verzekert een aannemer zich normaal gesproken tegen deze schade. De CAR-verzekering is onmisbaar bij iedere bouwactiviteit, zowel bij een verbouwing van een huis of een bedrijf of als het gaat om een heel groot werk. Onder een CAR-verzekering zijn alle bij de bouw betrokkenen verzekerd, zoals de opdrachtgever, bouwdirectie, hoofd- en onderaannemer, architect, constructeur en adviseur.

huisbouwen

Ofschoon de naam ‘Construction All-Risks-verzekering’ het vermoeden doet rijzen dat deze verzekering alle risico’s met betrekking tot de totstandkoming van een bouwwerk dekt en de bij de bouw betrokkenen in alle gevallen beschermt tegen de financiële gevolgen van een optredende schade, is dit niet juist. Net als in iedere andere verzekering zitten in een CAR-verzekering ook uitsluitingen. Zo dekt een CAR-verzekering alleen ‘onvoorzienbare’ schades.
Veel grotere aannemers beschikken over een doorlopende CAR-verzekering. Bedacht dient echter te worden dat nevenaannemers niet automatisch onder de CAR-verzekering vallen. Een nevenaannemer krijgt meestal zijn opdracht rechtstreeks van de opdrachtgever, bijvoorbeeld voor de aanleg van een beveiligingssysteem. Een hoofdaannemer doet er daarom goed aan zijn opdrachtgever er op te wijzen dat ook de nevenaannemer onder de CAR-verzekering moet worden gebracht en wel tegen een extra premie.