Opschorten van huurbetaling: niet zonder risico’s!

Geplaatst op: 24-01-2023.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat huurders die menen dat er sprake is van gebreken aan het gehuurde de huurbetaling geheel of gedeeltelijk willen stopzetten. Zij willen op die manier de verhuurder onder druk zetten en dwingen om de gebreken te verhelpen. Het huurrecht biedt daarvoor ook een speciale regeling. In artikel 7:207 lid 1 BW is bepaald dat een huurder in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van een gebrek een daaraan evenredige vermindering van de huurprijs kan vorderen. > Lees verder

Huisvesting van kwetsbaren

Geplaatst op: 24-01-2023.

Elke woningcorporatie heeft te maken met kwetsbare bewoners. Te denken valt aan ouderen, dak -en thuislozen, mensen met een lichte verstandelijke beperking, etc. Woningcorporaties vervullen in de huisvesting van deze groep een belangrijke maatschappelijke rol. > Lees verder

Onrechtmatige ontruiming

Geplaatst op: 24-01-2023.

Woningcorporaties ontruimen met enige regelmaat huurwoningen. Dat kan allerhande oorzaken hebben: huurachterstand, overlast, woonfraude, overleden huurder, etc. In de meeste gevallen worden ontruimingen uitgevoerd op basis van een verkregen ontruimingsvonnis. De deurwaarder voert de ontruiming uit en de in het gehuurde aanwezige spullen worden afgevoerd en (na een korte bewaarperiode) vernietigd. > Lees verder

Burgemeesterssluiting: buitengerechtelijke ontbinding huurcontract niet altijd mogelijk

Geplaatst op: 24-01-2023.

Wordt een verhuurd pand gesloten op last van de burgemeester wegens overtreding van de Opiumwet, dan kan een verhuurder de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden. De verhuurder stuurt daarvoor een brief naar de huurder. Alleen als de huurder het niet eens is met de buitengerechtelijke ontbinding, moet de verhuurder vervolgens naar de rechter stappen. > Lees verder

Label C-verplichting kantoorgebouwen

Geplaatst op: 24-01-2023.

Eind 2022 hebben we ons advocatenkantoor verduurzaamd. Het gebouw (een bijna 100 jaar oude pastorie) moet net als alle andere kantoorgebouwen in Nederland per 1 januari 2023 beschikken over een energielabel van minimaal niveau C. > Lees verder

Initiatiefwet moet einde maken aan tijdelijke huurcontracten

Geplaatst op: 24-01-2023.

Verhuurders mogen sinds 2015 tijdelijke huurcontracten op basis van de Wet doorstroming huurmarkt afsluiten. De Kamerleden Nijboer (PvdA) en Grinwis (CU) hebben een initiatiefvoorstel in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten) bij de Tweede Kamer ingediend. De tijdelijke huurovereenkomst wordt volgens hen te vaak misbruikt. > Lees verder

Onderhoud houten schuttingen

Geplaatst op: 12-10-2022.

Hoe zit het juridisch met het onderhoud van houten schuttingen in tuinen van huurders? Wat als een schutting omwaait? Wie moet dat herstellen? Op dit punt gaan op internet veel verhalen rond. In de juridische literatuur en jurisprudentie zijn echter nauwelijks opvattingen en/of gerechtelijke uitspraken over dit onderwerp te vinden.

> Lees verder

Tijdelijk verhuren van woonruimte? Kies het juiste contract

Geplaatst op: 12-10-2022.

Bij de verhuur van woonruimte kan een verhuurder kiezen uit verschillende contractvormen. Ieder met zijn eigen voor- en nadelen. > Lees verder

Camera’s aan huurwoningen

Geplaatst op: 12-10-2022.

In 2014 schreven wij al eens over dit onderwerp, zie: Cameraverbod voor huurder De kantonrechter vond toen dat de aanwezigheid van camera’s aan en in een huurwoning een ongewenste situatie oplevert. De huurster moest de camera’s verwijderen en verwijderd houden, op straffe van een dwangsom van € 250 per dag. > Lees verder