Actualiteiten huurrecht

Geplaatst op: 05-01-2022.

Een overzicht van de belangrijke regelgeving op het gebied van het huurrecht.

  • Regeling tijdelijke huurcontracten wezen
  • Gedragscode voor woningcorporaties
  • Rookmelder
  • Huurbeleid > Lees verder

Structurele huurachterstand: ontbinding huurovereenkomst

Geplaatst op: 05-01-2022.

Ons kantoor werd door een woningcorporatie gevraagd haar bij te staan in een hoger beroepsprocedure die een huurder tegen haar was gestart. Op 30 november 2021 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in deze zaak arrest gewezen en geoordeeld dat, hoewel er inmiddels geen huurachterstand meer was, het stelselmatig te laat van de huur en een periode niet betalen van de huur voldoende reden vormt om de huurovereenkomst te ontbinden [1].

> Lees verder

Hoge Raad: winkels en horeca hebben recht op huurkorting door coronamaatregelen

Geplaatst op: 05-01-2022.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 24 december 2021 bevestigd dat een huurder van bepaalde bedrijfsruimte (zoals horeca of een winkel) recht heeft op een huurkorting als gevolg van de door de overheid genomen coronamaatregelen [1]. Volgens de Hoge Raad is er sprake van onvoorziene omstandigheden als bedrijven door de coronamaatregelen worden geraakt. > Lees verder

Administratiekosten bij sluiten huurovereenkomst

Geplaatst op: 17-11-2021.

Administratiekosten zijn kosten die een verhuurder kan maken in verband met bijvoorbeeld het opstellen van een huurcontract, het laten bezichtigen van de woning etc. Deze kosten worden ook wel contractkosten of sleutelgeld genoemd. Verhuurders brengen administratiekosten vaak bij huurders in rekening. > Lees verder

Samenhuur en verbreking relatie

Geplaatst op: 17-11-2021.

Wettelijk medehuurderschap

Er bestaan twee vormen van wettelijk medehuurderschap:

  • in artikel 7:266 BW is het medehuurderschap geregeld voor de echtgenoot of geregistreerd partner en
  • in artikel 7:267 BW voor andere personen die met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren (zeg maar: samenwonen).

> Lees verder

De bestuursrechtelijke handhavingsprocedure

Geplaatst op: 17-11-2021.

Regelmatig constateren woningcorporaties illegale bouwactiviteiten van hun huurders of buren (niet zijnde hun huurders), niet-toegestane bedrijfsmatige activiteiten van hun huurders of overlastsituaties. Hoe moeten woningcorporaties hiermee omgaan? Er zijn verschillende mogelijkheden om hiertegen op te treden. Een van de mogelijkheden is om het gemeentebestuur te vragen om handhavend op te treden tegen de overtreder. > Lees verder

Wet tijdelijke huurkorting

Geplaatst op: 17-11-2021.

Sinds 1 april 2021 hebben woningcorporaties door de wet Tijdelijke Huurkorting meer ruimte om in te spelen op de individuele situatie van huurders. De wet maakt het mogelijk om de huur tijdelijk te bevriezen of een huurkorting te geven voor een maximale periode van drie jaar. De wet maakt ook huurgewenning mogelijk voor maximaal drie jaar. Deze huurgewenning is bedoeld om een betere doorstroming te bevorderen van ouderen die wellicht kleiner willen wonen of jongeren die aan hun wooncarrière beginnen. > Lees verder

Huurbescherming, wat betekent dat eigenlijk?

Geplaatst op: 17-11-2021.

In Nederland heeft een huurder recht op huurbescherming. Huurbescherming houdt in dat een verhuurder de huurder niet zomaar op straat kan zetten. Hiermee worden huurders beschermd tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder. Een verhuurder kan niet tegen de zin van de huurder een huurcontract opzeggen. Sterker nog: de verhuurder moet de huurder in zijn opzeggingsbrief vragen of hij ermee akkoord gaat dat het huurcontract wordt beëindigd. Als de huurder niet instemt, loopt het huurcontract gewoon door. De verhuurder moet dan aan de rechter vragen om het huurcontract te beëindigen. Dat laatste is niet eenvoudig. De rechter zal de opzegging toetsen en bekijken of de huurovereenkomst daadwerkelijk is beëindigd. Dit is de kern van de huurbescherming. > Lees verder

Agressie en intimidatie door huurder kan leiden tot ontruiming

Geplaatst op: 13-07-2021.

Agressie en geweld van huurders richting medewerkers van woningcorporaties lijkt helaas steeds vaker voor te komen. Dat is natuurlijk onacceptabel. Meestal volstaat het sturen van een brief aan de huurder, waarin wordt aangegeven dat agressie niet wordt getolereerd. Ook kan worden besloten tot het (tijdelijk) opleggen van een pand- of contactverbod. In dat geval wordt de huurder gesommeerd om alleen nog schriftelijk met de woningcorporatie te communiceren en niet meer telefonisch of aan de balie. > Lees verder