Eenmalige verlenging tijdelijke huurovereenkomst gaat niet door!

Geplaatst op: 13-07-2021.

De Wet doorstroming huurmarkt (sinds 1 juli 2016) biedt de mogelijkheid om woningen tijdelijk te verhuren, zonder dat de huurder na het einde van de overeengekomen huurperiode huurbescherming geniet.  De verhuurder moet nog wel tijdig een kennisgeving einde huur sturen, maar heeft door middel van de tijdelijke huurovereenkomst wel de zekerheid dat de huurovereenkomst eindigt.

In de praktijk blijkt de regeling van de tijdelijke huurovereenkomst wel de nodige haken en ogen te kennen. Een minimumduur kan niet worden overeengekomen en ook verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst leidt onherroepelijk tot (meer) huurbescherming voor de huurder. In sommige situaties werd dit onwenselijk geacht. Zo is in verband met de coronacrises een tijdelijke regeling gecreëerd om de overeengekomen looptijd iets te kunnen verlengen, maar dat biedt geen permanente oplossing.

Wetsvoorstel

Minister Ollongren heeft begin 2021 een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet ingediend. Een onderdeel van dit wetsvoorstel betrof het creëren van een permanente oplossing om een tijdelijke huurovereenkomst (binnen zekere grenzen) toch te kunnen verlengen. Het wetsvoorstel maakte het mogelijk om eenmalig een tijdelijke huurovereenkomst te kunnen verlengen voor opnieuw een bepaalde tijd, tot een maximum van drie jaar voor zelfstandige huurwoningen en vijf jaar voor onzelfstandige woningen. Voor woningcorporaties leek dit goed nieuws te zijn. Vooral in situaties waarin een huurder een tweede kans krijgt (in overlastsituaties) zou het met dit wetsvoorstel mogelijk worden om meer rekening te houden met de omstandigheden van het geval.

Voorstel sneuvelt in Eerste Kamer

Helaas heeft dit onderdeel van het wetsvoorstel de behandeling in de Eerste Kamer niet overleefd. Minister Ollongren moest op 6 juli 2021 vaststellen dat de Eerste Kamer weliswaar in meerderheid voor haar wetsvoorstel is, echter met uitzondering van het onderdeel met betrekking tot eenmalige verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst. Omdat de minister er waarde aan hechtte dat de andere onderdelen van haar wetsvoorstel (wijzigingen van de Woningwet per 1 januari 2022) wel zouden doorgaan, heeft zij de Eerste Kamer toegezegd dat ze na aanvaarding van de wet door de Eerste Kamer een reparatiewet naar de Tweede Kamer zou sturen met daarin het voorstel om dit specifieke onderdeel (eenmalige mogelijkheid verlenging tijdelijke huurovereenkomst) nu niet te doen.

Conclusie

Kortom: tijdelijke huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimte kunnen slechts eenmaal worden gesloten en niet voor bepaalde tijd worden verlengd!

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met René Boekhoff of een van onze andere huurrechtspecialisten.