En het vonnis luidt ….. huurder verspeelt zijn laatste kans

Geplaatst op: 25-11-2013.

Dit oordeelde onlangs de kortgedingrechter in een rechtszaak waarin wij een woningcorporatie bijstonden. Het ging over een huurder die eerder ontruimd was vanwege overlast door zijn vriendin. De man had op grond van het laatste kansbeleid een nieuwe huurwoning gekregen, maar wel onder de voorwaarde dat hij niet meer met zijn vriendin zou samenwonen.

In strijd met deze voorwaarde ging de huurder toch samenwonen. De woningbouwvereniging vreesde precedentwerking en vorderde ontruiming. De kortgedingrechter stelde de woningbouwvereniging in het gelijk. De rechter oordeelde dat voor een huurder met wie bijkomende afspraken zijn gemaakt in het kader van het laatste kansbeleid een strengere maatstaf heeft te gelden. Volgens de rechter brengt die voorwaarde niet met zich mee dat de huurder geen enkel contact met zijn vriendin meer mag hebben, maar wel mag van hem verwacht worden dat hij zich bijzonder zou inspannen de eerder voorgevallen overlast gerelateerd aan de samenwoning met zijn vriendin te vermijden in de toekomst. Nu opnieuw geklaagd was over overlast, oordeelde de rechter dat de huurder zijn laatste kans had verspeeld. De rechter veroordeelde de huurder om zijn woning binnen 14 dagen te ontruimen.

huurhuizen