Woz-waarde telt minder mee in huurprijs

Geplaatst op: 19-04-2022.

Met ingang van 1 mei 2022 gaat de WOZ-waarde minder meetellen in de bepaling van de huurprijs. De huren kunnen hierdoor minder snel stijgen en meer woningen blijven behouden voor de sociale woningvoorraad.

De regeling houdt in:

  • Het aandeel van de WOZ-waarde in het totale puntental van een woning bedraagt maximaal 33 procent, indien dit anders zou leiden tot een woning met 142 punten of meer.
  • Het aandeel van de WOZ-waarde wordt niet gemaximeerd bij die woningen waarbij het puntenaantal niet kan leiden tot liberalisatie.
  • Voor kleine nieuwbouwwoningen in de COROP-regio’s Amsterdam en Utrecht geldt een andere toekenning van WOZ-punten.

De overheid heeft een handig stroomschema [1] opgesteld. Het is trouwens gezien de reguliere huurverhogingsprocessen wat minder handig dat de wijziging op 1 mei 2022 al intreedt.


[1] Stroomschema cap op de WOZ