De veranderingen ten aanzien van planschade in de Omgevingswet

Geplaatst op: 03-11-2021.

Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. De Omgevingswet brengt grote veranderingen met zich mee. Ook het leerstuk van de planschade gaat op de schop. Wat er precies gaat veranderen beschrijf ik in deze blog. > Lees verder

Strafrechtelijke handhaving naast bestuursrechtelijke handhaving in het omgevingsrecht

Geplaatst op: 08-09-2021.

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of de Bomenverordening kan voorschrijven dat voor het kappen van een boom een omgevingsvergunning door de eigenaar van de boom moet worden aangevraagd. Wat veel mensen niet weten is dat ook op basis van het bestemmingsplan een vergunningsplicht voor de eigenaar kan bestaan voor het kappen van zijn boom. Indien een boom wordt gekapt zonder dat daartoe een omgevingsvergunning is verkregen op grond van het bestemmingsplan, kan de gemeente door middel van bestuursrechtelijke handhaving tegen de eigenaar van de gekapte boom optreden. Minder bekend is dat er aan de eigenaar ook een strafrechtelijke sanctie kan worden opgelegd. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is de bomenkap op een bedrijventerrein in Tiel (1) (2).
> Lees verder

Gemeente moet in beginsel handhavend optreden bij een overtreding

Geplaatst op: 12-04-2021.

Met regelmaat krijg ik in mijn praktijk vragen over wanneer een gemeente handhavend moet optreden. Een buurman ziet bijvoorbeeld dat zijn buurvrouw in strijd met een wettelijk voorschrift een bouwwerk heeft geplaatst of dat zij haar woning in strijd met de bestemming ‘wonen’ gebruikt nu zij in de woning een winkel heeft. In dit soort gevallen kan ik namens de buurman een officieel handhavingsverzoek bij de gemeente indienen. Maar is de gemeente dan verplicht om handhavend op te treden of zijn er ook situaties waarin de gemeente niet handhavend hoeft op te treden? > Lees verder

Een beroep op het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht

Geplaatst op: 13-09-2019.

Wat houdt het vertrouwensbeginsel in?

Het vertrouwensbeginsel houdt in dat een burger moet kunnen vertrouwen op een concrete toezegging die door een overheidsinstantie wordt gedaan. Een beroep op het vertrouwensbeginsel wordt niet snel aangenomen. > Lees verder

Even voorstellen: Gabriëlle Steenbakkers

Geplaatst op: 10-07-2019.

Op 1 juli 2019 is Gabriëlle Steenbakkers in dienst getreden bij Bres advocaten. Zij is sinds 2010 werkzaam als advocaat. Voordat zij bij Bres advocaten in dienst trad, werkte zij als advocaat in Naarden en Bussum. > Lees verder

Woonoverlast: zes praktische tips (1)

Geplaatst op: 10-07-2019.

Al bijna 30 jaar voer ik tientallen overlastzaken per jaar. Ik verdedig dan de belangen van bewoners en woningcorporaties die last hebben van huurders die lawaai maken, stank verspreiden, buren intimideren, de omgeving vervuilen, drugs dealen, etc. > Lees verder